Disclaimer
Groenegraf.nl

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan het voorkomen dat er fouten gemaakt zijn. Hiervoor bij voorbaat mijn excuses. Mocht u fouten aantreffen of aanvullingen hebben, verzoek ik u mij dit te laten weten. Indien u informatie of materiaal aantreft waarvan u vindt dat deze te priv is of waarvan u vindt dat deze niet op het internet thuishoort, wilt u dit dan ook laten weten? Ik zal deze informatie dan zo spoedig mogelijk aanpassen of verwijderen van de site.

De informatie die u vindt op deze site mag u vrij gebruiken voor eigen gebruik. Het gebruik van deze informatie voor commercile doeleinden is niet toegestaan.

Stichting Groenegraf.nl
Eric van der Ent
Groen van Prinstererlaan 38
3741 VM Baarn
Tel: 035-5420804
Email: groenegraf.baarn@gmail.com
Web: www.groenegraf.nl
KVK-nummer: 56397585
Bank: ING rekeningnummer 6122124 t.n.v. Stichting Groenegraf.nl, Baarn


Eric van der Ent

Eric van der Ent
op de oude algemene begraafplaats in Baarn