Oude algemene begraafplaats in Baarn


Op 22 augustus 1827 werd verordend, dat het vanaf 1 januari 1829 verboden zou zijn in de kerken en op plaatsen in de kom van het dorp te begraven. Zodoende moest de Hervormde Gemeente Baarn een nieuwe begraafplaats aanleggen buiten de kom. Het benodigde terrein hiervoor werd gevonden aan de Kerkhoflaan (nu Acacialaan). De ingang is tegenwoordig aan de Berkenweg. Tot dan toe werden de doden (hervormd en katholiek) begraven in de Hervormde Pauluskerk aan de Brink.

De kerk miste hierdoor inkomsten aangezien de de begrafenisgelden nu in de gemeentekas vloeiden. Hierom werd een overeenkomst aangegaan tussen de kerk en de gemeente, waarbij de gemeente zich verplichtte jaarlijks f 21,40 uit te keren. Deze verplichting werd pas op 30 januari 1914 met onderling goedvinden afgekocht met f 250,00 ineens.
In 1919 kocht de gemeente van H.M. de Koningin-Moeder een terrein bij de Torenlaan voor een nieuwe algemene begraafplaats. Door ruimtegebrek op de oude begraafplaats was deze behoefte ontstaan. De eerste teraardebestelling op de nieuwe begraafplaats vond plaats op 8 januari 1919. Teraardebestellingen op de oude begraafplaats vonden vanaf die tijd steeds minder plaats. In 1974 vond daar de laatste begrafenis plaats. In 1986 werd de begraafplaats door de gemeente gesaneerd waarbij veel grafmonumenten verwijderd zijn. Een werkgroep van de Historische Kring Baerne heeft kunnen voorkomen dat de begraafplaats volledig verdwenen is. Zij onderhouden nog steeds de begraafplaats en de grafmonumenten waardoor we nog steeds kunnen genieten van dit stukje geschiedenis van Baarn.

Wilt u de begraafplaats bezoeken, dan kunt u de sleutel van het hek afhalen bij de receptie van het politiebureau dat zich achter de begraafplaats bevindt. De ingang van de begraafplaats vindt u nu aan de Berkenweg. Ondanks dat de gemeente vele monumenten verwijderd heeft is er nog volop te zien.

Hierboven ziet u een begrafenisstoet op weg naar de oude algemene begraafplaats. Als deze foto op dezelfde plek nu genomen zou zijn, zou u op de achtergrond Albert Heijn zien liggen aan de Eemnesserweg.

Hierboven ziet u een plattegrond van de oude begraafplaats. Van de graven met een kruis erdoor zijn de grafmonumenten verwijderd. De lichamen zijn echter niet geruimd. Met dank aan Dhr. J. Kruidenier van de Historische Kring Baerne voor de afbeelding.

Van de oude muur van de oude begraafplaats is nog maar een gedeelte over. Deze muur moet nodig gerestaureerd worden. De gemeente had een potje van Euro 250.000 vrijgemaakt voor de restauratie. De aannemer wilde Euro 350.000 ervoor hebben. Inmiddels heeft de gemeente het geld aan andere doeleinden besteed en is het afwachten wat er nu mee gaat gebeuren. De muur is in 1835 door de meester metzelaars Philippus Dijs en Jan de Groot gebouwd. Samen ontvingen zij hiervoor f 269,--. Later zijn beide metselaars ook op deze begraafplaats begraven. In 2009 keurt de gemeente dan toch nog de restauratie van de oude muur en het plaatsen van een nieuw hek om de oude begraafplaats goed. Half 2009 zijn de muur en het hek weer in oude glorie hersteld.