Hervormde Kerk (Pauluskerk) in Baarn

Niet veel mensen weten dat de Hervormde Pauluskerk op de Brink van oorsprong een Katholieke kerk geweest is. Op last van de Staten van Utrecht namen de Hervormden in de Kerstnacht van 1580 bezit van de kerk op de Brink. Tot ca. 1830 werden vrijwel alle Baarnse overledenen begraven in en rond deze kerk. Ook al was het dus inmiddels een Hervormde Kerk, ook de meeste Katholieken werden hier begraven. De rijken lieten zich in de kerk en liefst zo dicht mogelijk bij het altaar begraven. Omdat de kerkvloeren nogal eens scheurden en verzakten, waardoor er in de kerk een petrante lucht van ontbinding ontstond - hier komt de uitdrukking "rijke stinkerd" vandaan - besloot men uit hygienische overwegingen om voortaan buiten de bebouwde kom te begraven.

Vanaf ca. 1830 was het dus niet meer toegestaan om in en rond de kerk te begraven. Er werd een algemene begraafplaats opgericht op het terrein tussen Eenmesserweg / Kerkhoflaan (heet nu Acacialaan) en Verlengde Dalweg (heet nu Berkenweg). Ook de Katholieken kregen nu hun eigen kerkhof nabij de schuilkerk aan de Zandvoortweg ter hoogte van de Prof. Krabbelaan.

Van de grafmonumenten in de kerk is niet veel meer over. In de vloer zie je hier en daar nog delen van grafmonumenten, maar die liggen niet meer op de plaats waar ze ooit gelegen hebben. Van het kerkhof dat om de kerk lag is niets meer terug te vinden. Ik kan me zo voorstellen dat de graven lagen waar nu het grasveldje om het kerkgebouw ligt, maar het is niet ondenkbaar dat zelfs een deel van het plein van de Brink als kerkhof gediend heeft.


Hieronder ziet u een aantal afbeeldingen van fragmenten van grafzerken die nu nog in de Pauluskerk te vinden zijn.