Inloggen
Onbeperkt toegang tot de gegevens in de database begraafplaatsen

Hieronder kunt u inloggen of u kunt zich aanmelden voor een account. Dit is gratis en volledig vrijblijvend. Via deze inlog kunt u ook de gegevens raadplegen van personen die korter dan 50 jaar geleden overleden zijn. Op dit moment zijn deze gegevens nog afgeschermd om nabestaanden niet te confronteren met recent overleden familieleden. Op het moment dat iemand inlogt gaan we ervan uit dat men bewust op zoek ik naar deze gegevens en dus niet onverwacht geconfronteerd wordt.