Oud nieuws uit Baarn

Koopman Reinhard Scherenberg laat Canton bouwen

Nieuws uit het jaar: 1793

In 1793 laat de Amsterdamse Koopman Reinhard Scherenberg het buiten Canton in Chinese stijl bouwen. De villa werd aan de Javalaan gebouwd. Samen met huize Peking dat Scherenberg twee jaar eerder liet bouwen was Canton een vreemde verschijning in Baarn. Menig toerist keer verbaasd op bij het zien van de Chinese villa's. In 1815 werd de Prins van Oranje eigenaar van het buitenhuis. Na nog een aantal wisselingen van eigenaar kwam het huis in 1904 in bezit van August Janssen. In ... Lees meer


Gashouders op terrein gemeentelijk gasbedrijf worden gesloopt

Nieuws uit het jaar: 1969

In 1969 beslist de raad dat de gashouders van het gemeentelijk gasbedrijf gesloopt zullen gaan worden.... Lees meer


Sporthal de Trits binnenkort in gebruik

Nieuws uit het jaar: 1977

In 1977 verschijnt in de Baarnsche Courant dat sporthal De Trits wellicht medio februari reeds in gebruik kan worden genomen.... Lees meer


Villa Roosterhoeck onder de slopershamer

Nieuws uit het jaar: 1967

In 1967 wordt villa Roosterhoeck door slopersbedrijf Fa. J. de Ruyter & Zn. gesloopt. Villa Roosterhoeck, gelegen aan de Amsterdamsestraatweg hoek Lt. Gen. Van Heutszlaan werd in 1895 gebouwd. Bekende bewoners zijn o.a. de familie Crankien en zeepfabrikant Pleinis, die tot zijn vertrek naar Zwitserland de villa bewoonde. Vóór de tweede wereldoorlog was in de villa lange tijd het kinderhuis "trein 8.28" gevestigd. De laatste jaren werd de villa niet meer particulier bewoond.... Lees meer


De Brink in Baarn krijgt drinkend paard

Nieuws uit het jaar: 1979

In 1979 krijgt de Brink in Baarn een kunstwerk. In 1975 bood Bosch & Keuning N.V., ter gelegenheid van het gouden jubileum van deze N.V., een kunstwerk aan in de vorm van een drinkend bronzen paard, geplaatst op een lage sokkel aan de rand van een vijver. In 1979 werd het beeld geplaatst De Utrechtse beeldhouwer Pieter H. d'Hont is benaderd voor het maken van een ontwerp van het kunstwerk. Het beeld werd inderdaad geplaatst, maar de waterpartij bleef uit. De gemeenteraad was ... Lees meer