Dit is de 26.039.251e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 205 geplaatst op 28-10-2007 in de catagorie familieportret.

Mrg. Theodorus Huurdeman

Klik hier voor een vergroting van deze foto
Klik hier om een mooie fotoafdruk te bestellen

Dit is Theodorus Huurdeman, te midden van zijn huisgenoten en familieleden in Baarn, op de dag van zijn eerste plechtige H. Mis op 17 Augustus 1902. Over deze Theodorus kreeg op 15-8-1902 zijn H. Priesterwijding. Theodorus werd geboren op 5-1-1878 in Hamersveld en stierf in 1958. Hij was een zoon van Joannes Huurdeman en Johanna Petronella van Paridon. Over de geslachten Van Paridon en Huurdeman verscheen op 14-2-1941 een krantenartikel in de Utrechtse Courant waarin ook het leven van Theodorus Huurdeman beschreven werd. Hieronder volgt een uittreksel uit dit artikel:

Uittreksel uit een krantenartikel: Utrechtse Courant 14-2-1941, Namen die voortleven, De geslachten Van Paridon en Huurdeman: E?n der dochters Anna Petronella van Paridon, die op de hofstede den 5en Septmber van het jaar 1849 geboren werd, trouwde met Johannes Huurdeman uit Hoogland en zij vestigden zich in Hamersveld. Hier werden drie van hun elf kinderen geboren, onder wie ook Theodorus op den 5en Januari van het jaar 1878. Mgr. Huurdeman is geen Baarnaar van geboorte, maar hij ontving in Baarn toch zijn schoolopleiding, daar zijn ouders daarheen verhuisden en zich vestigden aan het Zuidereind. De naam Huurdeman is in Hoogland nog een oudere dan Paridon in Baarn. Uit den mond van een Hooglander, die de tachtig reeds ver gepasseerd is, vernamen we hoe deze naam v??r de invoering van den burgerlijken stand reeds bestond en eigenlijk gevormd was van huur en man. Zoo zou ??n der overgrootvaders in Hoogland zijn komen wonen en toen zeiden de menschen die hem zagen komen: "Kiek doar is de huurman", wat in den loop der tijden werd vervormd tot Huurdeman. Mgr. is steeds ten nauwste met Baarn verbonden gebleven. Na zijn H. Priesterwijding, die hij mocht ontvangen op den 15en Augustus 1902, droeg hij zijn eerste plechtige H. Mis op in Baarn den 17en Aug. en hierbij hield Dr. Hanebrink de feestpredicatie. Het volgend jaar werd de jonge Priester naar Baarn geropen om zijn grootmoeder [Antje van Velsen], die dit feest nog had mogen meemaken, te begraven. Zij bereikte den hoogen ouderdom van 94 jaren. Pieter van Paridon was haar voorgegaan den 7en Augustus 1898; hij was toen 88 jaar oud. Eenige jaren later, het was op den 30en Maart 1905, was kapelaan Huurdeman als jongste priester van de Baarnsche parochie, de feestpredicatie te houden bij de plechtige wijding van het nieuwe Kerkgebouw in de Kerkstraat. De pontificale Hoogmis werd opgedragen door Z.D.H. Mgr. H. van de Wetering, hierbij geassisteerd door Mgr. F. Roes, Deken van Utrecht. De jonge priester had tot tekst gekozen: "Er is geen volk geweest of het heeft een God gekend, al was het ook van goud of steen." Hij was toen kapelaan te Avereest. Ook Zutphen, Abcoude en Arnhem bediende hij nog als kapelaan en het was in de laatste plaats dat hij een speciaal lofboekje samenstelde met een levensschets van de Walburgis om de vereering van deze Heilige te bevorderen en het vertrouwen op haar voorspraak te versterken. Als pastoor van Nieuw Schoonebeek, werd Mrg. door H.M. de Koningin voor zijn baanbrekend werk geridderd; hier vierde hij ook zijn zilveren priesterjubileum en 12 1/2-jarig pastoraat. Hij was Deken van Nieuw Amsterdam toen op den 14en Mei 1930 de benoeming tot vicaris-generaal van het Aardsbisdom volgde. In dien tijd zag de Baarnsche parochie verschillende malen haar priesterzoon in haar midden. Het was op de eerste plaats bij het overlijden van de Mgr.'s moeder, die den 29sten Juni 1912 overleed en den 2en Juli door hem werd begraven; bij den dood van zijn vader die den 1en Augustus 1934 overleed en bij het verscheiden van twee van zijn broers. Maar ook vertofde Mgr. meerdere malen in Baarn bij feestelijke gelegenheden. Als ??n ervan mogen we wel de jaarlijkse sluiting van het Veertig-urengebed noemen en onlangs, het was op Oudejaarsdag, was hij nog in Baarn, om het huwelijk te sluiten tusschen mej. Hendrikx, zijn niet en den heer G. Schouten. Het zal 15 Augustus 1942 veertig jaren geleden zijn dat Mgr. Huurdeman to priester gewijd werd welk feest, willen wij hopen, ook in Baarn zijn weerklank zal vinden.

Datering van de afbeelding: 17-8-1902
Bron: Fam. Van Paridon, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Alles wat u maar kunt vertellen over deze familie.
Meer beeldmateriaal die betrekking heeft op deze familie.
Meer oude foto's van Baarnaars (wie dan ook).


Op deze foto staan één of meerdere niet-geïdentificeerde personen.
Herkent u iemand? Laat het ons weten!
Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Onbekend
2. Onbekend
3. Onbekend
4. Onbekend
5. Onbekend
6. Onbekend
7. Onbekend
8. Onbekend
9. Onbekend
10. Onbekend
11. Onbekend
12. Onbekend
13. Onbekend
14. Theodorus Huurdeman is geboren op 05-01-1878 .
15. Onbekend
16. Onbekend
17. Onbekend
18. Onbekend
19. Onbekend
20. Onbekend
21. Onbekend
22. Onbekend
23. Onbekend
24. Onbekend
25. Onbekend
26. Onbekend
27. Onbekend
28. Onbekend
29. Onbekend