Altijd het oudste nieuws het eerst

Uitgelicht een foto uit ca. 1935:

Teunis Lagemaat en Geertruida Donselaar

Dit zijn Teunis Lagemaat en Geertruida Donselaar.

Teunis Lagemaat is geboren op 4 september 1873 in Leusden, zoon van Maas Lagemaat en Gerritje van Plaggenhoef. Teunis is overleden op 17 januari 1953 in Hoogland, 79 jaar oud. Hij is begraven in Hoogland, Hervormde Begraafplaats Coelhorst. Beroep: landbouwer op "De Lindenburg" te Hoogland.
Teunis trouwde, 23 jaar oud, op 4 maart 1897 in Woudenberg met Geertruida Donselaar, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 17 mei 1875 in Leusden, dochter van Jan Donselaar en Clara Veldhuizen. Geertruida is overleden op 19 augustus 1953 in Hoogland, 78 jaar oud. Zij is begraven in Hoogland, Hervormde Begraafplaats Coelhorst. Notitie bij Geertruida: ook Geertruida Donzelaar.
...lees meer

Een vereniging als sociëteit in Baarn 1865 - 1990 Deel 3

Datum: 3-1-2019
Auteur: Leen Bakker

Recentelijk kwam ik een boekje tegen wat iets vertelde over: "Een vereniging als sociëteit 1865 - 1990". Het gaat hierbij om een sociëteit uit Baarn. Hierbij deel 3 (1-3). ************************ De Tweede Wereldoorlog betekende een volgende klap voor de sociëteit. Samen met de nieuwgekozen voorzitter ir. G. F. Wittewaal kon men aanvankelijk nog bijeenkomsten houden, al zal het animo daarvoor niet bijster groot geweest zijn vanwege de be­staande avondklok en drankendistributie. Op 12 maart 1942 kwam van de Commissaris voor niet-com... Lees meer


Het ontstaan van Lage Vuursche

Datum: 9-3-2017
Auteur: Leen Bakker

De ontstaansge­schiedenis van het dorp Lage Vuursche. Een aantal inwoners vertelden over hun dorp in de afgelopen 50 tot 75 jaren. Hermien Noordanus verklapte een heimelijke anekdote over het ont­staan van het dorp: 'Honderden ja­ren geleden reed er een boer met zijn vrouw hier over de heide. De vrouw viel van de wagen, maar de boer reed door. Zij is hier blijven wonen en werd "de stammoeder" van het dorp'. De heer T. Pluim hield zich meer dan dertig jaar bezig met de geschie­denis van Baarn. In 1932 verscheen zijn werk in boekvorm, getiteld Uit de geschiedenis van Baarn. Hij be­schrijft ee... Lees meer


Uitgelicht een foto uit 1938:

Familie Kuiper - Brölman

Op deze foto is de familie van Hendrik (Hein) Kuiper en zijn echtgenote Aartje Brölman te zien. Echtgenote Aartje is ten tijde van de foto al overleden. Hendrik zit hier met zijn tweede echtgenote. ...lees meer

Uitgelicht een foto uit ca. 1945:

Reeder reproductie

Dit is een scan van een glasnegatief uit midden jaren veertig van de vorige eeuw. De foto is zeer waarschijnlijk gemaakt door Fotoatelier N.W. Klein aan de Oude Utrechtsche Weg 10 in Baarn. De fotograaf had de gewoonte de naam op de envelop te schrijven. Op deze envelop staat "Reeder repr.". Naar alle waarschijnlijkheid is de achternaam van deze dame dus Reeder, maar wellicht was dat niet haar meisjesnaam, maar de naam van haar echtgenoot. Dit is een reproductie (foto van foto). De originele foto kan dus van eerdere datum zijn. Meer weten we helaas nog niet. Wie kan ons meer vertellen?

Deze afbeelding is ter beschikking gesteld door Dhr. S. Hollegie uit Bussum. Dhr. Hollegie heeft dit glasnegatief samen met nog meer dan 100 ...lees meer