Over Stichting Groenegraf.nl

Wat is het groene graf?

Het groene graf: dat is een scheldnaam voor één van de mooiste plaatsen in het Eemland: Baarn. Groen, omdat er ten zuiden van Baarn prachtige bossen liggen en ten noorden van Baarn uitgestrekte polders. Graf, omdat het vanouds een plaats is waar de rijke Amsterdammers heentrokken om te rentenieren en hun laatste levensdagen te slijten. Na de aanleg van de spoorweg van Amsterdam richting Amersfoort en later door naar Zutphen lieten de welgestelde Amsterdammers in Baarn hun zomerhuizen bouwen. 's Winters werken in Amsterdam en 's zomers vertoeven in het mooie Baarn. De spoorlijn maakte dat mogelijk. Vaak gingen deze Amsterdammers in de laatste periode van hun leven definitief in Baarn wonen en vonden zo ook hun laatste rustplaats in Baarn. Daarom groene graf.Stichting Groenegraf.nl

De website groenegraf.nl bestaat al sinds 2005. Al jaren doen we genealogisch onderzoek naar families uit Baarn en omgeving. Hierdoor kwamen we vaak terecht op de begraafplaatsen in en rond Baarn om gegevens van onze voorouders op te sporen door het zoeken naar oude grafmonumenten. Ook de interesse in de geschiedenis van Baarn en zijn bewoners bestond al. Lopend over de begraafplaatsen kwamen we al die namen tegen die we ook al in de geschiedenisboekjes over Baarn gezien hadden. Steeds vaker vroegen we ons af: wie waren deze mensen eigenlijk, wat hield ze zo bezig? Voordat we het wisten was een uitgebreid onderzoek begonnen naar de achtergrond van de personen begraven in Baarn. Inmiddels is dat onderzoek behoorlijk uit de hand gelopen. Naast indexering van veel begraafplaatsen in het Eemland is een beeldbank met oude portretfoto's van personen die in Baarn en omgeving gewoond hebben geplaatst op de site. Veel oude kranten van soms meer dan een eeuw oud zijn geindexeerd, gescand en op de site gezet, het adresboeken van Baarn en Soest zijn geindexeerd, gescanned en op de site gepubliceerd en inmiddels zijn een aantal boeken over het Eemland verschenen. Heel veel reacties krijgen we van bezoekers, die ons bestoken met aanvullingen, correcties en meer beeldmateriaal, oude foto's, scans van kranten etc. Deze website is gemaakt voor u en door u. Zonder uw hulp lukt het niet. Heeft u materiaal of informatie die we op deze site zouden kunnen gebruiken? Graag!!

Eind 2012 is besloten om onze activiteiten onder te brengen in een stichting: Stichting Groenegraf.nl. De verzameling gegevens en beeldmateriaal was inmiddels zo uitgebreid dat deze verzameling voor de toekomst zeker gesteld moet worden. Door het oprichten van de stichting is het mogelijk geworden om via de verkoop van publicaties, boekjes, oude foto's en door donaties, financiële middelen te werven om onze activiteiten verder uit te breiden. De stichting heeft dus niet tot doel winst te maken. Alle inkomsten worden aangewend om de kosten van het hosten van de website en het laten drukken van publicaties te financieren. Geld dat daana overblijft zal aangewend worden om andere activiteiten te ontwikkelen. Denk daarbij aan het organiseren van tentoonstellingen of presentaties over oud Baarn. Eventueel kunnen die activiteiten ontplooid worden samen met andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen.

Tien jaar Groenegraf.nl

Bekijk hieronder een verslag van RTV Baarn van ons tien jarig jubileum in oktober 2015.Hieronder nog een mooie compilatie van onze receptie, gemaakt door Jan Andries Smit.Doelstelling Stichting Groenegraf.nl

De doelstelling van onze stichting luidt als volgt: Het naspeuren en optekenen van de geschiedenis van Baarn en omstreken en het verspreiden van kennis met betrekking tot de geschiedenis van Baarn en omstreken door middel van een (eigen) website, het uitgeven van (informatieve) boeken en overige publicaties.

Stichting Groenegraf.nl
Groen van Prinstererlaan 38
3741 VM BAARN
Email: groenegraf.baarn@gmail.com
Web: www.groenegraf.nl


Kamer van Koophandel nummer 56397585
Knab Bank IBAN: NL70 KNAB 0725 0657 88
t.n.v. Stichting Groenegraf.nl, Baarn

brochure

Klik op de afbeelding om onze brochure te downloaden.