Dit is de 35.409.032e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 220 geplaatst op 10-11-2007 in de catagorie portretfoto.

Jan Pen, burgemeester van Baarn

Klik hier voor een vergroting van deze foto
Klik hier om een mooie fotoafdruk te bestellen

Dit is Jan Pen, van 1841 tot 1858 burgemeester van Baarn. Jan was een zoon van Frans Pen, ook burgemeester van Baarn en Willemijntje Schimmel. Jan is geboren op 16-2-1814 in Baarn en overleed 15-8-1858 in Baarn. Hij bleef ongehuwd. Naar hem en zijn vader Frans is de Burgemeester Penstraat in Baarn genoemd. Hieronder volgt een citaat uit een krantenartikel waaruit blijkt hoe belangrijk de familie Pen voor baarn geweest is: Zelden heeft een familie in Baarn zoolang een werkzaam aandeel in 't Bestuur der gemeente genomen, als de familie Pen. De eerste was Franciscus Pen in 1777 te Eemnes geboren als zoon van Cornelis Pen en Neeltje Makker. Frans werd in 1798 op 21-jarigen leeftijd tot secretaris van Baarn benoemd; niet lang daarna in 1809, was hij Schout of Burgemeester en in 1810 bij inlijving van ons land onder Frankrijk kreeg hij den titel van "Maire", terwijl hij nog bovendien 21 Aug 1811 tot Keizerlijk Notaris "in de residentie Baarn" werd bevestigd. Na den Franschen tijd (1813) heette hij weer Burgemeester, en overleed als zoodanig op 7 Febr. 1841. Van zijn beide zoons volgde Jan hem als Burgemeester op (nog pas 26 jaar), terwijl Hermanus Notaris werd in vaders plaats. De Burgemeester overleed op 15 Aug. 1858 kinderloos; als lid van den Raad werd zijn broer Notaris Hermanus gekozen, die bovendien later nog 22 jaren Wethouder was (van 10 Mei 1862 tot aan zijn dood op 25 Aug. 1884). Hij liet na ??n zoon, wijlen Mr. Frans en 3 dochters, welke laatste nog in Baarn wonen. Mr. Frans volgde zijn vader als Notaris op en werd 18 Sept. 1884 ??k lid van den Raad. Op 1 Sept. 1903 tot Wethouder gekozen, vervulde hij deze functie tot zijn doodn op 15 Juli 1909. Hij stierf ongehuwd. Meer dan een eeuw lang heeft dus de familie Pen onze gemeente in voorname ambten gediend, terwijl de dames Pen nog altijd in menige vereeniging als Bestuurslid die oude traditie voortzetten. Haar woning "Hoogerlust" is nog dezelfde die de "maire" Frans liet bouwen. [opm. evde: Frans liet het huis niet bouwen, hij kocht het aan]. Terecht heet de straat daarbij: Penstraat.

Datering van de afbeelding: ca 1850
Bron: Dhr. E. van de Steeg, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer informatie en beeldmateriaal van de familie Pen.

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Jan Pen is geboren op 16-02-1814 en overleden op 15-08-1858.