Dit is de 42.080.175e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 233 geplaatst op 10-11-2007 in de catagorie dokument.

Verzoek tot aanstelling Franciscus Pen als notaris te Baarn deel 2

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is een bijzonder document. In het jaar 1884 vindt Harmanus Pen, notaris te Baarn het welletjes. Hij wil zijn functie als notaris neerleggen en genieten van de tijd die hij nog heeft. Hij dient daarvoor zijn aanvraag tot ontslag in bij Koning Willem III. Tegelijkertijd schuift hij zijn zoon Franciscus naar voren als zijn opvolger. De tekst die hij schreef aan de koning heeft hij voor zichzelf ook genoteerd. Dit is het document dat hij als copie voor zichzelf schreef. Op de achterzijde schrijf hij de tekst die zijn zoon in zijn sollicitatiebrief zou gebruiken.
Harmanus zou kort daarna sterven en zoon Franciscus zou hem inderdaad gaan opvolgen. Hieronder volgt de tekst van de sollicitatie van zoon Franciscus Pen zoals hier afgebeeld:

Aan zijne majesteit den Koning der Nederlanden.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen. Mr. Frans Pen candidaat notaris te Baarn. Dat zijne vader Hermanus Pen notaris ter standplaats Baarn tot uwe majesteit het eerbiedig verzoek heeft gerigt om uit zijne berekking ontslagen te worden. Dat de rekwistrant na het volbrengen zijner studi?n steeds ten kantore zijner vader was werkzaam geweest. Dat de rekwistrant blijkens het hierbij overgelegd bewijs het examen van notaris heeft afgelegd. Redenen waarom de rekwistrant tot uwe majesteit het eerbiedig verzoek rigt hem in de plaats zijner vader als notaris te Baarn te willen benoemen.

Datering van de afbeelding: 1884
Bron: Dhr. E. van de Steeg, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn: