Dit is de 26.748.543e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 234 geplaatst op 11-11-2007 in de catagorie portretfoto.

Burgemeesters van Baarn

Klik hier voor een vergroting van deze foto
Klik hier om een mooie fotoafdruk te bestellen

Deze afbeelding is afkomstig uit de Gids voor Baarn en Omstreken 1813-1913, uitgeven naar aanleiding van het eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid. Nederland was immers bevrijd van de Fransen in 1813. Het boekje is uitgegeven op initiatief van de Vereeniging tot verfraaiing van Baarn en bevordering van het vreemdelingenverkeer. Het bestuur van die commissie bestond destijds uit: F.F. Baron d'Aulnis de Bourouill (Eere-Voorzitter), Dr. A.J.A. Thomas (Voorzitter), C.A. Woltman Elpers (Vice-Voorzitter), J.C. van Wieringhen Borski (Secretaris), J.J. Veerman, (2e Secretaris), A. Beets (Penningmeester), Th. P. Vethake (2e Penningmeester), J.D.F. van der Veen (Commissaris) en H. van Herwaarden (Commissaris). Op deze afbeelding ziet u dus de burgemeesters van Baarn. De namen van deze burgemeesters worden hieronder vermeld.

Datering van de afbeelding: 1913
Bron: Gids voor Baarn en Omstreken 1813-1913
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Frans Pen overleden op 07-02-1841. Burgemeester van 1811-1841, naar hem en zijn zoon Jan is de Burg. Penstraat vernoemd
2. Jacob Cornelis Gijsbert Carel Laan is geboren op 13-01-1826 . Burgemeester van 1858-1867, naar hem is de Laanstraat vernoemd
3. Johan Hendrik Mello Baron Mollerus van Westkerke overleden op 05-01-1909. Burgemeester van 1868-1880, naar hem is de Molleruslaan vernoemd
4. Pieter Jacob Teding van Berkhout overleden op 22-04-1885. Burgemeester van 1880-1885 naar hem is de Teding van Berkhoutstraat vernoemd
5. Binnert Philip de Beaufort overleden op 16-04-1898. Burgemeester van 1885-1897, naar hem is de Beaufortlaan vernoemd
6. Ferdinand Folet Baron d'Aulnis de Bouroill is geboren op 06-04-1850 en overleden op 22-12-1925. Burgemeester van 1858-1916, naar hem is de d'Aulnis de Bourouilllaan vernoemd