Dit is de 44.081.903e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 2550 geplaatst op 27-2-2011 in de catagorie portretfoto.

Gerharda van Diermen

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is Gerharda van Diermen.

Gerharda (Gradje) van Diermen is geboren op 02-12-1887 in Soest, dochter van Cornelis van Diermen en Neeltje van de Biezen. Notitie bij de geboorte van Gradje: Geboren in Wijk C, op ?t Hart Gradje is overleden op 07-12-1989 in Baarn, 102 jaar oud. Zij is begraven op 12-12-1989 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Notitie bij Gradje: Gradje was een lieve, zorgzame, diep gelovige vrouw. Zij kon heel goed schrijven, wat heel bijzonder is, aangezien ze maar een paar jaar lagere school gehad heeft. Na haar schooltijd ging ze werken ein de wasserij van Van Veen, gevestigd in de Acacialaan te Baarn. Voordat ze met haar dagtaak in de wasserij aanving moest zij samen met haar zus ?s morgens zeer vroeg uit bed om bij bakker Berenkamp in Soestdijk een zogeheten ?10 ponder roggebrood? te halen voor het grote gezin Van Diermen. De kruiwagen ging dan ook mee, omdat in het Baarnse Bos hout moest worden gesprokkeld. Dat was een dagelijks terugkerend ritueel. Op 98-jarige leeftijd kwam ze voor het eerst in een ziekenhuis te liggen. Een aardige anekdote is, dat ze tegen een medepati?nte voor het ontbijt zei: ?Wacht u even, wij bidden eerst. Als u niet bidden kunt, doe ik dat voor u. Gerharda haalde de respectabele leeftijd van 102 jaar. Het aantal mannen en vrouwen dat meer dan honderd jaar oud wordt, is de afgelopen decennia fors toegenomen. Dat blijkt uit in 2007 gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Momenteel telt Nederland bijna 1400 mensen boven de honderd. In 1997 telde Nederland voor het eerst meer dan duizend honderdplussers terwijl dat er in 1950 nog geen veertig waren. In 1965 was het aantal al gestegen tot ruim honderd. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen. Per 1 januari 2007 zijn er bijna zes keer zoveel vrouwen van honderd jaar en ouder als mannen. Begin jaren tachtig was het aantal vrouwelijke honderdplussers nog ongeveer twee maal zo hoog als het aantal mannen. Beroep: Werkzaam in wasserij Van Veen aan de Acacialaan te Baarn. Gradje trouwde, 20 jaar oud, op 14-02-1908 in Baarn met Teunis Koenen, 26 jaar oud, nadat zij op 02-02-1908 in Baarn in ondertrouw zijn gegaan. Teunis is geboren op 24-01-1882 in Bunschoten, zoon van Gerrit Koenen en Grietje Bonneveld. Teunis is overleden op 04-05-1973 in Baarn, 91 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Notitie bij Teunis: Teunis Koenen, echtgenoot van Gerharda van Diermen kwam in 1906 vanuit Bunschoten naar Baarn. De bevolking in Bunschoten was onder te verdelen in ?De Vissers? en ?De Boeren?. De voorouders van Teunis hoorden bij ?De Boeren?. In de regel waren de boeren wat rijker dan de vissers. Zij hadden immers grond en boerenbedrijven. Vaak bekleedden de boerenfamilies ook belangrijke funkties. Voorouders van Teunis waren onder andere schepen, burgemeester, kerkmeester en ouderling. Tot ca. 1800 werd de naam nog geschreven als Coenen. Tegenwoordig komt de naam Koenen niet meer voor in Bunschoten-Spakenburg. Het is de familie Koenen niet voor de wind gegaan. Op het moment dat de familie naar Baarn vertrok hadden de familieleden moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Van de bezittingen die de Koenens vroeger hadden is niets meer over. Teunis ontmoet in Baarn Gerharda (Gradje) van Diermen. Haar naam doet vermoeden dat zij ook uit Bunschoten kwam. Dit is echter niet zo. Er is geen relatie met deze tak gevonden. Zij is in Soest geboren en woonde later met haar ouders in de Elisabethstraat in Baarn. In 1908 trouwde ze met Teunis en vestigden ze zich ook in de Elisabethstraat, een paar huizen verwijderd van Gradje?s ouders Cornelis van Diermen en Neeltje van de Biezen. Teunis komt net als zijn broers Arie Willem, Wouter en Frans in dienst bij publieke werken in Baarn. Daar zijn ze dan straatvegers, straatlantaarnaanstekers en brandweermannen. Nog steeds geen vetpot dus. Ook Gerharda zal moeten bijdragen in het levensonderhoud. Zij gaat aan het werk als dienstbode en als ze in verwachting raakt van haar kinderen is ze ook zoogmoeder voor rijkere Baarnaars. Dat wil zeggen dat ze kinderen van rijke ouders borstvoeding gaf omdat de echte moeders dit niet wilden of konden doen. Ook heeft zij menigmaal als vroedvrouw gefungeerd als er kinderen in de buurt geboren werden. Beroepen: arbeider In dienst bij publieke werken in Baarn (Plantsoenarbeider en Straatveger)
Kinderen van Gradje en Teunis:
1 Teunis Gerhardus Koenen, geboren op 15-11-1908 in Baarn. Teunis is overleden op 08-12-1999 in Blaricum Ziekenhuis Gooi-Noord, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd in Amsterdam, as uitgestrooid op graf van Teunis Koenen en Gerharda van Diermen op de Algemene Begraafplaats Wijkamplaan Baarn. Notitie bij Teunis: Teunis Gerhardus en Petronella zijn in augustus 1978 naar Australie vertrokken. Door heimwee van Petronella zijn zij in september 1992 teruggekeerd naar Nederland. Beroep: Stoker-Machinist in Baarn, Hilversum en Weesp.
Teunis:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1932 met Jannetje (Jannie) van den Nouwland, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1944. Jannie is geboren op 10-02-1908 in Haarlem. Jannie is overleden op 09-09-1987 in Bussum, 79 jaar oud. Jannie trouwde later op 14-03-1945 in Hilversum met Jacob (Jaap) van den Hoven (1909-1981).
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 16-11-1945 in Baarn met Petronella (Nellie) van den Berg, 25 jaar oud. Nellie is geboren op 13-10-1920 in Baarn, dochter van Hendrik van den Berg en Petronella van de Weijer. Nellie is overleden op 24-07-2006, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op 28-07-2006 in Leusden, Crematorium Rusthof, Dodeweg. Notitie bij overlijden van Nellie: Karel is in de oorlog 1940-1945 overleden Nellie is weduwe van Karel Hendrik ten Hengel.
2 Neeltje (Nelie) Koenen, geboren op 10-05-1910 in Baarn. Nelie is overleden op 19-12-1994 in Leerdam, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 23-12-1994 in Nieuwegein, Crematorium Noorderveld. Nelie trouwde, 18 jaar oud, op 25-05-1928 in Baarn met Geurt van de Veen, 23 jaar oud. Geurt is geboren op 03-02-1905 in Baarn, zoon van Antonie van de Veen en Maria Batavier. Geurt is overleden in 06-1977 in Soest, 72 jaar oud.
3 Gerrit Koenen, geboren op 08-05-1912 in Baarn. Gerrit is overleden op 25-11-1998, 86 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbegraafplaats Amsterdam. Beroep: Portier Juliana Ziekenhuis.
Gerrit:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 01-09-1937 in Soest met Dirkje Maria (Dickie) van Hornsveld, 24 jaar oud. Dickie is geboren op 29-05-1913 in Soest, dochter van Menks van Hornsveld en Lammertje Groenestijn. Dickie is overleden op 15-11-1983, 70 jaar oud. Zij is begraven in Vredenhof Amsterdam.
(2) trouwde met A.P. Roos.
4 Grietje Koenen, geboren op 01-04-1915 in Baarn. Notitie bij Grietje: Op haar zeventiende al zwanger van de eerste, acht kinderen en geen cent te makken. Het moet voor Grietje niet gemakkelijk geweest zijn om 8 hongerige monden te voeden. En toch is het haar gelukt. Alle acht kinderen zijn goed terecht gekomen. Als het huis in het weekend weer eens vol zat met kinderen en kleinkinderen liep ze zich de sloffen uit het lijf. Een echte oma. Dat was ze. De kleinkinderen werden verwend. "Opa! Hou eens op met die kinderen te plagen!". Dat heb ik haar zo vaak horen zeggen als vader Willem weer eens de kinderen op stang joeg. Heerlijk vond ze het al die aanloop. Voor elke verjaardag van haar kinderen en aanhang en ook voor haar kleinkinderen bakte ze voor hun verjaardag een tulband-cake. Met 8 kinderen, + aanhang en 26 kleinkinderen, dus 42 man in totaal was ze dus vaak meerdere keren per week cake aan het bakken. En niemand kon zo goed cake bakken als oma Grietje. Toen Grietje?s vader, Teunis Koenen overleed kwam moeder Gradje van Diermen inwonen. Opoe Gradje kreeg de voorkamer. Daar werd ook een bed neergezet. Opoe Gradje werd 102 jaar oud. Tot vergevorderde leeftijd heeft Grietje nog voor haar moeder gezorgd. Toen het echt niet meer ging verhuisde Gradje naar De Blinkert. Oma Grietje woont nu (2008) in Verzorgingstehuis Santvoorde. Ze mist haar man Willem ontzettend. Haar gezondheid gaat achteruit. Grietje trouwde, 17 jaar oud, op 03-02-1933 in Baarn met Willem de Ruiter, 18 jaar oud. Willem is geboren op 09-01-1915 in Baarn, zoon van Jan de Ruiter en Hermina Maria van Kesteren. Willem is overleden op 13-06-2002 in Baarn, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op 18-06-2002 in Bilthoven, Den en Rust. Notitie bij Willem: Willem de Ruiter was een man met een speciaal gevoel voor humor. Geliefd bij zijn kinderen en kleinkinderen. Op zijn volkstuintje aan de Geerenweg in Baarn was hij in zijn element. Elke dag was hij daar wel te vinden. Eerst fietsend naar zijn "landje", op latere leeftijd liep hij altijd naast zijn fiets. Maar de fiets ging mee, hij moest immers de groenten weer mee terug nemen. Moest er wat meer getransporteerd worden dan nam hij de bakfiets. Door zijn kleinkinderen werd Willem "Opa Landje" genoemd. Op zondag kwamen standaard vrijwel al zijn kinderen op visite. Ook de kleinkinderen kwamen vaak mee. Het kleine huisje zat dan bomvol. Willem vond dat altijd geweldig, maakte continue grapjes. Kwam er weer een kleinkind binnen dan zei hij standaard: "Kom jij maar eens even bij opa!". Hij nam dan het kind op schoot en kneep dan (vaak net iets te hard) in het been vlak boven de knie. "Hou op stomme rot opa!!", schreeuwde het kind dan uit. Toch kon hij bij de kleintjes geen kwaad doen. Als oma Grietje de kinderen weer eens verwende met een snoepje zei hij altijd: "Moeder, je moet die krengen niet zo verwennen. Ze vreten hier alles op!". Natuurlijk was dat gekheid. Aan weggooien had Willem een hekel. Achter het huis aan de Isra?lsstraat had hij een grote schuur waar hij van alles in bewaarde. Het was er geen rommeltje. Alles lag er goed georganiseerd. Koperen pijpen, fittingen, stukken hout, dakpannen, potjes met spijkers. En denk maar niet dat hij daar iets van gekocht had. Nee, het meeste kwam van de grote afvalcontainer bij de volkstuintjes aan de Geerenweg. Oma Grietje kreeg ook regelmatig een mooie bos bloemen. Ook uit diezelfde container? De oogst van zijn landje ging grotendeels naar zijn kinderen. Die kwamen de deur niet uit zonder een maal sperziebonen, of rode bietjes. Beroepen: loodgieter, Bewaker Philips.
5 Cornelis (Cor) Koenen, geboren op 25-09-1920. Beroep: In dienst bij korps Rijkspolitie, standplaatsen Krommenie, Purmerend, Eemnes en Hoogland.
Cor:
(1) trouwde met Neeltje Heida. Neeltje is geboren op 06-09-1923 in Amsterdam. Neeltje is overleden op 24-09-1980 in Amersfoort, 57 jaar oud (oorzaak: Borst- en Botkanker).
(2) trouwde, 62 of 63 jaar oud, in 1983 met Betje Dina (Betje) Rienstra, 52 of 53 jaar oud. Betje is geboren op 17-07-1930 in Hilversum.
6 Frans Wouter Koenen, geboren op 05-10-1923 in Baarn. Frans is overleden op 08-07-1926 om 23:45 in Baarn, 2 jaar oud (oorzaak: Mazelen). Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1926. Hij is begraven op 12-07-1926 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Notitie bij overlijden van Frans: Frans Wouter Koenen des namiddags ten kwartier voor twaalf ure, in deze gemeente in het huis Elisabethstraat drie en vijftig overleden. Graf geruimd.

Datering van de afbeelding: ca. 1970
Bron: Mevr. G. de Ruiter-Koenen, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer van dit soort oude foto's die betrekking hebben op het Eemland.

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Gerharda van Diermen is geboren op 02-12-1887 en overleden op 07-12-1989.