Dit is de 43.541.681e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 285 geplaatst op 1-12-2007 in de catagorie dokument.

Aanstelling Harmanus Pen als notaris te Baarn door Willem II origineel

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Zie ook afbeelding 284 voor het afschrift van dit document. In 1841 vindt Frans Pen het welletjes.Hij voelt zijn einde naderen en voordat hij sterft schrijft hij koning Willem II een brief met het verzoek tot ontslag van zijn functie als notaris te Baarn. Tegelijkertijd verzoekt hij de majesteit om zijn zoon Harmanus te benoemen tot notaris te Baarn. Aldus geschiedde. Op 10 Maart 1841 stuurt de Prokureur Generaal bij het Provinciale Gertegtshof van Utrecht een afschrift van de brief van koning Willem II waarin hij Harmanus benoemt tot notaris van Baarn. De tekst luidt als volgt:

Wij Willem II, Bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enz, enz,enz.
Op de Voordragt van onzenMinister van Justitie van den 20 februarij 1841 N51. Beschikkende tevens op aan ons gedane verzoeken hebben goedgevonden en verstaan te benoemen tot Notaris, met last om te Baarn te resideren, Harmanus Pen, en zulks ter vervanging van wijlen Frans Pen, en mitsdien, wat zijn ressort betreft, met dezelfde en geene andere bevoegdheid om te instrumenteren aan Frans Pen voornoemd, voor den 1 October 1838 heeft gehad. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering dezes, zullende aan den benoemden de noodige brieven van creatie worden uitgereikt.

's Gravenhage den 20 februarij 1841 get Willem (terzijde stond) De Minister van Justitie (get) Van Maanen, Overeenkomstig het origineel. De Secretaris bij het Dept van Justitie (get) Muller. Voor Copie Conform. De Secretaris bij het Departement van Justitie (get) Muller. Voor eensluidensd afschrift. De Prokureur Generaal bij het Provinciale Geregtshof van Utrecht.

Dit is het originele document, ondertekend door Koning Willem II zelf!!

Datering van de afbeelding: 10-3-1841
Bron: Dhr. E. van de Steeg, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn: