Dit is de 43.012.862e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 3152 geplaatst op 23-12-2012 in de catagorie portretfoto.

Anna Maria Klaassen en Dirk Hornsveld

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit zijn Anna Maria Klaassen en Dirk Hornsveld.

Anna Maria (Annie) Klaassen is geboren op 02-10-1896 in Amsterdam, dochter van Gerardus Bernardus Klaassen en Maria Cornelia Werner. Annie is overleden op 20-01-1993 in Soest, 96 jaar oud. Zij is begraven op 25-01-1993 in Soest Veldweg. Beroep: Verpleegster in Amsterdam. Annie trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1923 in Baarn met Dirk Hornsveld, 30 jaar oud. Dirk is geboren op 12-10-1892 in Baarn, zoon van Hendrik Hornsveld en Hendrika (Heintje) van der Woord. Dirk is overleden op 21-10-1971 in Soest, 79 jaar oud. Hij is begraven op 25-10-1971 in Soest Veldweg.
Notitie bij Dirk: Dirk Hornsveld werd vernoemd naar Dirk van der Woord, zijn grootvader van moeders kant. Hij was een vrolijk en levenslustig man en net als zijn vader bezat hij een ernstig en diep begrip voor de geestelijke waarden Zijn geloof was onwrikbaar. Zijn bijbelvastheid was groot. Dirk Hornsveld was o.a. jarenlang voorzitter van de gereformeerde jongelingenvereniging in Baarn. Zo tekende hij in 1928 de oorkonde ter gelegenheid van het 40-jarig julbileum van deze vereniging. In een van de vroegste reclames die hij voor zichzelf maakte en verspreidde (hij woonde toen nog bij zijn ouders in "Burbankia" in Baarn) schreef hij: "oorkonden - jubileumalbums voor alle gelegenheden - titel en opdrachtbladen - calligraphische reproducties van familiewapens en oud-Holl. miniaturen- penteekeningen - natuurgetrouwe foto-licht-schilderingen op glas met eiwitlazuurverven. Als oudste zoon was Dirk voorbestemd om de kwekerij van zijn vader Hendrik over te nemen. Hij volgde opleidingen op tuinbouwgebied en behaalde alle benodigde dipolma?s. Maar in plaats van kweken tekende hij liever de bloemen in de kassen, zodat het kwekersvak overging op zijn jongere broers Henk en Klaas. Dirk bezocht rond 1915 de grafische school in Utrecht en leerde daar siertekenen. Bron: Tijdschrift van de Historische Kring Baerne September 2003.

Al op jeugdige leeftijd blijkt Dirk schrijf- en tekentalent te bezitten. Zijn briefjes naar familie en vrienden waren bijna grafische hoogstandjes. Al spoedig ontwikkelde hij dit talent via zelfstudie tot professioneel niveau. Bewijzen van zijn kunnen werden gevonden in zijn eigen trouwkaart, nieuwjaarswensen, in talloze affiches, diploma?s, oorkonden, teksten etc. Het hanteren van potlood, pen en penseel (en de brandstift) gingen hem kundig af. Daarbij lagen portretten hem even gemakkelijk als landschappen, hoewel hij voor dit laatste duidelijk voorkeur toonde. Binnen zijn familie hangen nog vele schilderijen van zijn hand aan de wand. Zijn muzikale gave kwam vooral tot uiting op de huiselijke feestjes, op bijvoorbeeld de jaarvergaderingen van de jongelingsvereniging en bij kerkelijke activiteiten, waar veelal samen met vrienden en vriendinnen muzikale bijdragen werden geleverd. Ook aan zijn fotografische capaciteiten mag niet worden voorbijgegaan. Via de oude glasplatentechniek werden misschien wel duizend foto?s geproduceerd. Ze zijn in verschillende familie-archieven terechtgekomen. Bijna ieder familielid, vanaf zijn oude grootvader tot en met zijn laatst gekende kleinkind keek naar "het vogeltje". Prachtig, dat geheimzinnig gedoe: een voorovergebogen mannetje achter een houten doos op een driepoot met een grote zwarte doek over zich heen. Dirk was, evenals zijn broers en zussen, een vrolijk en levenslustig mens, met veel gevoel voor humor. Toch bezat hij, net als zijn vader, een ernstig en diep begrip voor de geestelijke waarden van het leven. Zijn onwrikbaar geloof en bijbelvastheid, daarbij de gave des woords, leidde hem vaak tot voortrekkersfuncties binnen het kerkelijk leven. 0.a. was hij jarenlang voorzitter van de gereformeerde jongelingsvereniging in Baarn. Op veel latere leeftijd voelde hij zich geroepen zich in dienst te stellen van de geestelijk arme mens. Via de "Hope Bible Mission Nederland " krijgt hij de gelegenheid evangeliserend werk te gaan verrichten. Aanvankelijk vindt deze geestelijke verzorging plaats op de woonwagenkampen van Soest, Amersfoort, Baarn en omgeving. Maar al spoedig trekt hij met zijn busje richting Veluwe en zelfs het strand, waar hij bijbelclubs, tentmeetings, vakantiekampen e.d. organiseert. Maar ook op de hoeken van de straat en op de pleinen draagt hij het evangelie uit, voert hij gesprekken en zingt hij met de mensen onder begeleiding van zijn accordeon bekende liederen. Op vaste tijden en vaste plekken trekt hij met de geluidswagen, vaak samen met zijn vrouw, naar Vreeswijk, Vianen, Utrecht, Barneveld, Ermelo, Harderwijk, Putten, Laren en Soesterberg. Hij houdt hier kinderbijeenkomsten, zingt met de kinderen en vertelt een bijbelverhaal. Zijn stelling: "gij zult mijn getuigen zijn... " heeft hij nog tot op hoge leeftijd mogen waarmaken. Dirk, een veelzijdig en bewonderenswaardig mens. Bij velen geliefd en door zijn kinderen op handen gedragen. Dirk werd begraven op de Hervormde Begraafplaats aan de Veldweg in Soest. (Uit "Driehonderd jaren Hornsveld", Genealogie en Geschiedenis van de Familie Hornsveld van D.H. Werner, Culemborg, 1992.) De laatste jaren van zijn leven leed Dirk aan de ziekte van Parkinson. Beroep: Sierschrijver / tekenaar / kalligraaf / fotograaf / musicus / evangelist.

Kinderen van Annie en Dirk:
1 Annie (Ans) Hornsveld, geboren op 10-03-1924 in Soestdijk. Ans trouwde, 26 jaar oud, op 12-07-1950 met Hendrik (Henk) van Dalen, 27 jaar oud. Henk is geboren op 29-10-1922 in De Bilt, zoon van Christiaan Theodorus van Dalen en Gozina Vis.
2 Hendrik Hornsveld, geboren op 18-06-1925 in Soest. Beroep: Electro-technicus. Hendrik trouwde met Nelly van der Leek. Nelly is geboren op 29-10-1922.
3 Desir?e Hornsveld, geboren op 12-03-1927 in Soest. Desir?e trouwde met Arnoldus Bartholomeus Hamer. Arnoldus is geboren op 10-02-1928. Arnoldus is overleden op 17-05-1984, 56 jaar oud (oorzaak: Hartaanval, als docent voor de klas). Beroep: Docent.
4 Hendrika Wilhelmina (Hens) Hornsveld, geboren op 16-10-1928 in Soest. Hens trouwde met Willem Steenhuis. Willem is geboren op 16-04-1928.
5 Wilhelmina Sophia (Mieke) Hornsveld, geboren op 01-07-1930 in Soest. Mieke trouwde met Gerke Jochem de Vries. Gerke is geboren op 06-12-1932.
6 Erna Hornsveld, geboren op 23-08-1931 in Soest. Erna trouwde met Egbert van der Goot. Egbert is geboren op 13-05-1924.
7 Ellenora Meredith (Noor) Hornsveld, geboren op 06-10-1933 in Soest. Noor trouwde met Hendrik van Oostrum. Hendrik is geboren op 20-04-1934.
8 Deborah Beatrix (Boor) Hornsveld, geboren op 22-02-1936 in Soest. Boor trouwde met Willem Pieter van der Schans. Willem is geboren op 14-07-1934.
9 Ingeborg Constance (Inge) Hornsveld, geboren op 17-11-1938 in Soest. Inge is overleden op 20-02-1999 in Soest, 60 jaar oud (oorzaak: Inge overleed na een lang ziekbed aan kanker). Zij is begraven op 25-02-1999 in Soest Veldweg. Inge trouwde met Alexander Jan Zwiers. Alexander is geboren op 05-03-1937, zoon van Gradus Zwiers en Aleida Onvlee.
10 Yvonne Irene Bernharda Hornsveld, geboren op 12-03-1941 in Soest. Yvonne is overleden op 04-09-1944 in Soest, 3 jaar oud (oorzaak: Difterie). Zij is begraven in Soest Veldweg.

Datering van de afbeelding: 20-6-1922
Bron: Dhr. Th. Hornsveld, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer van dit soort portretfoto's van Eemlanders.

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Anna Maria Klaassen is geboren op 02-10-1896 en overleden op 20-01-1993.

2. Dirk Hornsveld is geboren op 12-10-1892 en overleden op 21-10-1971.