Dit is de 26.635.443e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 4578 geplaatst op 22-12-2017 in de catagorie portretfoto.

Albert van den Brandeler

Klik hier voor een vergroting van deze foto
Klik hier om een mooie fotoafdruk te bestellen

Dit is Jhr. Albert van den Brandeler.

Albert van den Brandeler is geboren op 03-08-1851 in Haarlem, zoon van Johannes Petrus van den Brandeler en Wilhelmina Cornelia Quirina van de Poll. Albert is overleden op 15-08-1905 in Baarn, 54 jaar oud. Hij is begraven op 19-08-1905 in Baarn, Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg. Notitie bij Albert: In 1897 vestigde Jhr. A .van den Brandeler zich in Baarn en werd daar lid van de gemeenteraad, lid van de plaatselijke schoolcommissie, voorzitter van de Volksbond, lid der commissie van toezicht van de Spaarkas van Baarn, enz. Raadslid bleef hij tot aan zijn overlijden in 1905. Albert van den Brandeler was ridder der Militaire Wilhelmsorde, oud-inspecteur der Maatschappij tot expl. van staatsspoorwegen. Hij werd in Haarlem geboren en diende als 2e luitenant bij het Ned. Indische leger. Hij verliet het leger door bekomen verwondingen als 1e luitenant. In 1889 werd hem de rang van kapitein toegekend. In 1883 werd hij benoemd tot adjunkt-inspecteur bij de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, uit welk dienstvak hij in 1897, op zijn verzoek, eervol ontslag werd verleend.
Beroepen: inspecteur der Maatschappij tot expl. van staatsspoorwegen, officier van het Nederlandse- en Indische leger, gemeenteraadslid in Baarn.
Onderscheidingen: Ridder der Militaire Willems Orde, Drager van het kruis voor belangrijke krijgsverrichtingen te velde en van de Atjeh medaille.
Titel: Jonkheer.
Albert trouwde, 31 jaar oud, op 12-03-1883 in ’s-Gravenhage met Maria Albertina Hoogeveen, 21 jaar oud. Maria is geboren op 20-07-1861 in Bandoeng, dochter van Willem Frederik Hoogeveen en Pauline Wilhelmine Louise Holle. Maria is overleden op 03-05-1937 in Soest, 75 jaar oud. Zij is begraven op 07-05-1937 in Baarn, Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg.

Kinderen van Albert en Maria:
1 Willem Frederik van den Brandeler, geboren op 24-12-1883 in Middelburg. Willem is overleden op 28-02-1910 in Lettele (Diepenveen), 26 jaar oud. Hij is begraven op 03-03-1910 in Baarn, Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg. Notitie bij overlijden van Willem: Omgekomen bij rijtuigongeval te Colmschate. Bron Het Centrum 4-3-1910. Zijn vrouw en zijn koetsier zijn hierbij gewond geraakt. Beroep: reserve luitenant der Huzaren. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 15-01-1909 in Rheden met Maria Henriëtte van der Wens, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1889 in Hatert (gem. Nijmegen), dochter van Joachim Casper Hendrik van der Wens en Catharina Anna Meijer. Maria is overleden.
2 Paulina Wilhelmine Louise van den Brandeler, geboren op 26-10-1886 in Breda. Paulina is overleden op 23-10-1973 in Amersfoort, 86 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Paulina trouwde, 20 jaar oud, op 02-07-1907 in Baarn met Hendrik Anton Cornelis Fabius, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 31-12-1878 in Utrecht, zoon van Jan Fabius en Maria Regina Chais van Buren. Hendrik is overleden op 08-03-1957 in Baarn, 78 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Notitie bij Hendrik: 29-07-1899 aangesteld bij het Wapen der Cavalerie
1915-1918 Kapitein van de Generale Staf, tevens Hoofd Inlichtingendienst Generale Staf (Sectie III)
1919-1925 Ritmeester, 1e Regiment Huzaren
1925-1926 Chef van de Staf der Lichte Brigade
192? Commandant, Remontedepot Milligen
1930-1931 Commandant, 1e Regiment Huzaren
1931-1936 Inspecteur van de Cavalerie & Commandant van de Lichte Brigade
1936 met pensioen
12.1939-05.1940 (tijdelijk) Hoofd Inlichtingendienst Generale Staf (Sectie III)
Ridder, Orde van Oranje Nassau; Ridder, Orde van de Nederlandse Leeuw Beroep: luitenant Generaal der Cavelerie.
3 Carel Herman van den Brandeler, geboren op 10-06-1894 in Breda. Carel is overleden op 26-10-1953 in Soest, 59 jaar oud. Hij is begraven op 29-10-1953 in Soest, Rooms Katholieke begraafplaats Sint Annahof. Notitie bij Carel: Carel Herman bezocht de H.B.S. met 5-j.c. en kwam onmiddelijk na zijn eindexamen in de im- en exporthandel te Amsterdam. Vervolgens was hij gedurende enige tijd werkzaam bij de Nederlandse Kamer van Koophandel te Brussel en na onderscheidelijk een functie te hebben bekleed bij de toenmalige Continental Petr. Co. (tegenw. the Texas Comp.) werd hij chef van het bijkantoor van de Sinclair Union Petr. Comp. te Utrecht, terwijl hij later als zodanig werd overgeplaatst naar Rotterdam, waarna hij tenslotte als assistent-General Manger, belast werd met de leiding van de verkoop in Holland op het hoofdkantoor te Amsterdam. In 1927 richtte hij de Oliën en Benine Imp. Mij. N.V. op, waarvan hij sedertdien directeur is. Deze vennootschap werkte aanvankelijk samen met de Phoenix Oil te London, welke haar opslagplaatsen voor het vasteland van Europa te Antwerpen had. Toen hij in 1934 de buitenlandse maatschappijen, die niet de beschikking hadden over een eigen verkooporganisatie, in verband met de economische toestand hier te lande niet langer aan de concurrentiestrijd wensten deel te nemen, werd door de N.V.O.B.I. Mij., welke haar eigen verkooporganisatie bezit, met de Bataafse Verkoop Mij., Verkoop Kantoor voor Kon. Shellproducten, een overeenkomst aangegaan voor de levering van benzine en z.g. Black-Oils, (oliën voor de centrale verwarming, diesel en andere motoren). Voor petroleum kwam in 1937 een dergelijke samenwerking tot stand met de American Petr. Comp. (Standard Oil). Beroep: koopman. Carel trouwde, 26 jaar oud, op 04-11-1920 in Baarn met Eleonora Eugenia Carola (Carola) Beckmann, 19 jaar oud. Carola is geboren op 17-12-1900 in Amsterdam, dochter van Constantinus Johannes Henricus Beckmann en Johanna Helena Hermina Berlage. Carola is overleden op 12-04-1987 in Haarlem, 86 jaar oud. Zij is begraven op 15-04-1987 in Soest, Rooms Katholieke begraafplaats Sint Annahof.

Datering van de afbeelding: Ca. 1900
Bron: Onbekend
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer oude foto's van Baarnaars.

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Albert van den Brandeler is geboren op 03-08-1851 en overleden op 15-08-1905.