Dit is de 43.064.108e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 88 geplaatst op 23-9-2007 in de catagorie portretfoto.

Gerharda van Diermen en Teunis Koenen trouwfoto

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is de trouwfoto van Gerharda (Gradje) van Diermen en Teunis Koenen. Deze trouwdag was op 14-2-1908 in Baarn. Gradje was een lieve, zorgzame, diep gelovige vrouw. Zij kon heel goed schrijven, wat heel bijzonder is, aangezien ze maar een paar jaar lagere school gehad heeft. Na haar schooltijd ging ze werken ein de wasserij van Van Veen, gevestigd in de Acacialaan te Baarn. Voordat ze met haar dagtaak in de wasserij aanving moest zij samen met haar zus ?s morgens zeer vroeg uit bed om bij bakker Berenkamp in Soestdijk een zogeheten ?10 ponder roggebrood? te halen voor het grote gezin Van Diermen. De kruiwagen ging dan ook mee, omdat in het Baarnse Bos hout moest worden gesprokkeld. Dat was een dagelijks terugkerend ritueel. Op 98-jarige leeftijd kwam ze voor het eerst in een ziekenhuis te liggen. Een aardige anekdote is, dat ze tegen een medepati?nte voor het ontbijt zei: ?Wacht u even, wij bidden eerst. Als u niet bidden kunt, doe ik dat voor u. Gerharda haalde de respectabele leeftijd van 102 jaar. Het aantal mannen en vrouwen dat meer dan honderd jaar oud wordt, is de afgelopen decennia fors toegenomen. Dat blijkt uit in 2007 gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Momenteel telt Nederland bijna 1400 mensen boven de honderd. In 1997 telde Nederland voor het eerst meer dan duizend honderdplussers terwijl dat er in 1950 nog geen veertig waren. In 1965 was het aantal al gestegen tot ruim honderd. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen. Per 1 januari 2007 zijn er bijna zes keer zoveel vrouwen van honderd jaar en ouder als mannen. Begin jaren tachtig was het aantal vrouwelijke honderdplussers nog ongeveer twee maal zo hoog als het aantal mannen. Teunis Koenen, echtgenoot van Gerharda van Diermen kwam in 1906 vanuit Bunschoten naar Baarn. De bevolking in Bunschoten was onder te verdelen in ?De Vissers? en ?De Boeren?. De voorouders van Teunis hoorden bij ?De Boeren?. In de regel waren de boeren wat rijker dan de vissers. Zij hadden immers grond en boerenbedrijven. Vaak bekleedden de boerenfamilies ook belangrijke funkties. Voorouders van Teunis waren onder andere schepen, burgemeester, kerkmeester en ouderling. Tot ca. 1800 werd de naam nog geschreven als Coenen. Tegenwoordig komt de naam Koenen niet meer voor in Bunschoten-Spakenburg. Het is de familie Koenen niet voor de wind gegaan. Op het moment dat de familie naar Baarn vertrok hadden de familieleden moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Van de bezittingen die de Koenens vroeger hadden is niets meer over. Teunis ontmoet in Baarn Gerharda (Gradje) van Diermen. Haar naam doet vermoeden dat zij ook uit Bunschoten kwam. Dit is echter niet zo. Er is geen relatie met deze tak gevonden. Zij is in Soest geboren en woonde later met haar ouders in de Elisabethstraat in Baarn. In 1908 trouwde ze met Teunis en vestigden ze zich ook in de Elisabethstraat, een paar huizen verwijderd van Gradje?s ouders Cornelis van Diermen en Neeltje van de Biezen. Teunis komt net als zijn broers Arie Willem, Wouter en Frans in dienst bij publieke werken in Baarn. Daar zijn ze dan straatvegers, straatlantaarnaanstekers en brandweermannen. Nog steeds geen vetpot dus. Ook Gerharda zal moeten bijdragen in het levensonderhoud. Zij gaat aan het werk als dienstbode en als ze in verwachting raakt van haar kinderen is ze ook zoogmoeder voor rijkere Baarnaars. Dat wil zeggen dat ze kinderen van rijke ouders borstvoeding gaf omdat de echte moeders dit niet wilden of konden doen. Ook heeft zij menigmaal als vroedvrouw gefungeerd als er kinderen in de buurt geboren werden.

Datering van de afbeelding: 14-2-1908
Bron: Mevr. G. de Ruiter-Koenen, Baarn
Fotograaf: G. Middendorp, Vaartweg 28, Hilversum
Gevraagd: Alles wat u maar kunt vertellen over deze familie.
Meer beeldmateriaal die betrekking heeft op deze familie.
Meer oude foto's van Baarnaars (wie dan ook).


Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Gerharda van Diermen is geboren op 02-12-1887 en overleden op 07-12-1989.

2. Teunis Koenen is geboren op 24-01-1882 en overleden op 04-05-1973.