< Zoek opnieuw < Terug


Dit is de 28.625.767e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.

Email info over deze persoon
Omschrijving Gegevens
ID
1562
Naam (Geslacht)
Nicolaas Hornsveld (M)
Roepnaam
Grafmonument
Gehuwd met / partner
Nicolaas Hornsveld was weduwnaar van Maria de Ruig
Geboren
18-09-1836 Soest
Overleden
26-11-1936 Baarn
Begraven / gecremeerd
Begraven op 30-11-1936 Baarn Nieuwe algemene begraafplaats Wijkamplaan
Leeftijd bij overlijden
100 jaar, 2 maanden en 8 dagen oud
Afbeelding
Vader overledene
Hendrik Hornsveld
Moeder overledene
Fijtje Slechtenhorst
Beroep
Tuinman
Opmerkingen
Vader Hendrik was daghuurder. Begraven op afdeling IV.
Op grafmonument staat overleden 25-11-1936. In Genlias 26-11-1936.
Nicolaas werd geboren in het eenvoudige daglonershuisje dat zijn ouders bewoonden aan het Korte Eindt in Soest. Dit is het meest noordelijke gedeelte van het huidige Kerkpad in Soestdijk. Hij was het 3e kind in het gezin van 9 kinderen (6 jongens en 3 meisjes). Hij werd vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde. Aanvankelijk werkte hij in zijn jonge jaren als los werkman/daghuurder in Soest en directe omgeving op diverse tuinderijen en waarschijnlijk ook op boerenbedrijven. Op ongeveer 25-jarige leeftijd (ca. 1861) wordt hij tuinman, later tuinbaas, op de buitenplaats "Rustoord" van de heer F. Poggenbeek in Soestdijk, gelegen aan de Rijksstraatweg schuin tegenover het voormalige hotel Trier. Kort na zijn indiensttreding trouwt hij op 9 november 1861 met Maria de Ruig, eveneens in Soest. Zij trekken in de tuinmanswoning die op het landgoed achter de villa stond. In dit tuinmanshuis zijn alle 8 kinderen geboren. Wegens een sterfgeval, waarschijnlijk van de heer des huizes, wordt de buitenplaats in 1886 verkocht. Nicolaas moet, na 25 jaar trouwe dienst, naar een andere baas uitzien. Kort hierop treedt hij als tuinbaas in dienst van de familie dr. K. W. van Gorkum. Deze familie bewoonde een grote villa aan de toenmalige Schapendrift, later Laanstraat, nu Kerkstraat in Baarn. Het is het huis dat tegenwoordig eigendom is van de rooms -katholieke parochie in Baarn en dat als zusterhuis bewoond wordt door nonnen. Dit herenhuis bezat een grote siertuin, een fruittuin en een flinke moestuin. Deze laatste werd omsloten door muren en schuttingen tegen noorden- en oostenwind. Direct achter de moestuin lag de tuinbaaswoning waar Nicolaas met zijn vrouw Maria gewoond hebben van 1886 tot 1911 of 1912. Vanwege de ligging van het huis, grenzend aan de polders en open naar het noorden en het oosten, waardoor het er 's winters ijzig koud kon zijn, kreeg het huis binnen de familiekring de naam Nova Zembla. Op 9 november 1911 vierden beide oudjes hun 50-jarig huwelijksfeest in het tuinmanshuis. Op die dag trok "s morgens om 10 uur een lange stoet van kinderen, kleinkinderen en naaste familie, lopend van Burbankia naar de Kerkstraat. De stoet trok door de villatuin naar het tuinmanshuis en had veel bekijks van de familie Van Gorkum. Bij het bruidspaar aangekomen hief de menigte een "lang zullen ze leven" aan en trok de hele meute het kleine huis binnen. Het zal er propvol geweest zijn. Tot "˜s avonds 10 uur is er feest gevierd en werden er, zoals gebruikelijk is bij de Hornsvelden, voordrachten en sketches opgevoerd, veel gezongen en gemusiceerd. In 1911 overlijdt de heer Van Gorkum. De familie vertrok en de villa ging in andere handen over. Ook Nicolaas werd ontslag aangezegd. 25 lange jaren is hij tuinbaas geweest op het buitengoed aan de Kerkstraat. Nog tot aan zijn dood mocht hij genieten van een klein pensioen van de familie Van Gorkum. Na zijn vertrek bij Van Gorkum trok Nicolaas met zijn vrouw in bij zijn zoon op Burbankia. Hij was toen 75 jaar, maar nog te vief om bij het kacheltje te gaan zitten. Op de dahliakwekerij verrichtte hij nog tal van werkzaamheden en verzorgde hij de groentetuin. Op 12 december 1913 overlijdt zijn vrouw Maria. Helaas is er over haar weinig of niets bekend. Zij werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Baarn. In de zomer van 1935, kort voor zijn 99ste verjaardag onderging Nicolaas nog een ooroperatie, waarbij zijn hele linker oorschelp werd weggenomen.Op 18 september 1936 werd zijn 100ste verjaardag gevierd. Dit is een groots festijn geworden, waaraan zowel in de plaatselijke als in de landelijke pers uitgebreid aandacht werd besteed. Op 25 november 1936 overlijdt Nicolaas Hornsveld, oud 100 jaar en 2 maanden. Hij wordt begraven bij zijn vrouw op de Algemene Begraafplaats in Baarn. Hun graf is per heden nog intact. In diverse fotoarchieven van de familie Hornsveld zijn nog foto's aanwezig van Nicolaas, samen met zijn broers en zussen en samen met zijn kinderen en kleinkinderen. [Uit "Driehonderd jaren Hornsveld", Genealogie en Geschiedenis van de Familie Hornsveld van D. H. Werner, Culemborg, 1992.] Het aantal mannen en vrouwen dat meer dan honderd jaar oud wordt, is de afgelopen decennia fors toegenomen. Dat blijkt uit in 2007 gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Momenteel telt Nederland bijna 1400 mensen boven de honderd. In 1997 telde Nederland voor het eerst meer dan duizend honderdplussers terwijl dat er in 1950 nog geen veertig waren. In 1965 was het aantal al gestegen tot ruim honderd. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen. Per 1 januari 2007 zijn er bijna zes keer zoveel vrouwen van honderd jaar en ouder als mannen. Begin jaren tachtig was het aantal vrouwelijke honderdplussers nog ongeveer twee maal zo hoog als het aantal mannen.
Begraafplaats/Crematorium
Baarn Nieuwe algemene begraafplaats Wijkamplaan

Familiebericht
Indien aanwezig wordt rechts een link naar het overlijdensbericht weergegeven.
Met dank aan www.online-familieberichten.nl

Er zijn 16 afbeeldingen gevonden in de beeldbank die betrekking hebben op deze persoon.
Foto's die betrekking hebben op deze overledene:

Foto nummer 293 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 404 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 452 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 453 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 454 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 455 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 456 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 457 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 695 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 2055 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 2057 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 2059 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 2881 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 2882 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 2883 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Foto nummer 3762 (klik om deze foto in de beeldbank te bekijken)


Kinderen van deze overledene die voorkomen in deze database:

Naam Geboren Overleden Begraven  
27-03-1863
18-12-1956
22-12-1956, Baarn Nieuwe algemene begraafplaats Wijkamplaan
11-07-1868
26-03-1923
29-03-1923, Baarn Nieuwe algemene begraafplaats Wijkamplaan
01-09-1874
29-10-1956
02-11-1956, Baarn Nieuwe algemene begraafplaats Wijkamplaan
Bericht van: Bericht
Eric van der Ent (webmaster)

24-7-2007 23:37
Nicolaas werd geboren in het eenvoudige daglonershuisje dat zijn ouders bewoonden aan het Korte Eindt in Soest. Dit is het meest noordelijke gedeelte van het huidige Kerkpad in Soestdijk. Hij was het 3e kind in het gezin van 9 kinderen (6 jongens en 3 meisjes). Hij werd vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde. Aanvankelijk werkte hij in zijn jonge jaren als los werkman/daghuurder in Soest en directe omgeving op diverse tuinderijen en waarschijnlijk ook op boerenbedrijven. Op ongeveer 25-jarige leeftijd (ca. 1861) wordt hij tuinman, later tuinbaas, op de buitenplaats "Rustoord" van de heer F. Poggenbeek in Soestdijk, gelegen aan de Rijksstraatweg schuin tegenover het voormalige hotel Trier. Kort na zijn indiensttreding trouwt hij op 9 november 1861 met Maria de Ruig, eveneens in Soest. Zij trekken in de tuinmanswoning die op het landgoed achter de villa stond. In dit tuinmanshuis zijn alle 8 kinderen geboren. Wegens een sterfgeval, waarschijnlijk van de heer des huizes, wordt de buitenplaats in 1886 verkocht. Nicolaas moet, na 25 jaar trouwe dienst, naar een andere baas uitzien. Kort hierop treedt hij als tuinbaas in dienst van de familie dr. K. W. van Gorkum. Deze familie bewoonde een grote villa aan de toenmalige Schapendrift, later Laanstraat, nu Kerkstraat in Baarn. Het is het huis dat tegenwoordig eigendom is van de rooms -katholieke parochie in Baarn en dat als zusterhuis bewoond wordt door nonnen. Dit herenhuis bezat een grote siertuin, een fruittuin en een flinke moestuin. Deze laatste werd omsloten door muren en schuttingen tegen noorden- en oostenwind. Direct achter de moestuin lag de tuinbaaswoning waar Nicolaas met zijn vrouw Maria gewoond hebben van 1886 tot 1911 of 1912. Vanwege de ligging van het huis, grenzend aan de polders en open naar het noorden en het oosten, waardoor het er "s winters ijzig koud kon zijn, kreeg het huis binnen de familiekring de naam Nova Zembla. Op 9 november 1911 vierden beide oudjes hun 50-jarig huwelijksfeest in het tuinmanshuis. Op die dag trok "s morgens om 10 uur een lange stoet van kinderen, kleinkinderen en naaste familie, lopend van Burbankia naar de Kerkstraat. De stoet trok door de villatuin naar het tuinmanshuis en had veel bekijks van de familie Van Gorkum. Bij het bruidspaar aangekomen hief de menigte een "lang zullen ze leven " aan en trok de hele meute het kleine huis binnen. Het zal er propvol geweest zijn. Tot ‘s avonds 10 uur is er feest gevierd en werden er, zoals gebruikelijk is bij de Hornsvelden, voordrachten en sketches opgevoerd, veel gezongen en gemusiceerd. In 1911 overlijdt de heer Van Gorkum. De familie vertrok en de villa ging in andere handen over. Ook Nicolaas werd ontslag aangezegd. 25 lange jaren is hij tuinbaas geweest op het buitengoed aan de Kerkstraat. Nog tot aan zijn dood mocht hij genieten van een klein pensioen van de familie Van Gorkum. Na zijn vertrek bij Van Gorkum trok Nicolaas met zijn vrouw in bij zijn zoon op Burbankia. Hij was toen 75 jaar, naar nog te vief om bij het kacheltje te gaan zitten. Op de dahliakwekerij verrichtte hij nog tal van werkzaamheden en verzorgde hij de groentetuin. Op 12 december 1913 overlijdt zijn vrouw Maria. Helaas is er over haar weinig of niets bekend. Zij werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Baarn. In de zomer van 1935, kort voor zijn 99ste verjaardag onderging Nicolaas nog een ooroperatie, waarbij zijn hele linker oorschelp werd weggenomen.Op 18 september 1936 werd zijn 100ste verjaardag gevierd. Dit is een groots festijn geworden, waaraan zowel in de plaatselijke als in de landelijke pers uitgebreid aandacht werd besteed. Op 25 november 1936 overlijdt Nicolaas Hornsveld, oud 100 jaar en 2 maanden. Hij wordt begraven bij zijn vrouw op de Algemene Begraafplaats in Baarn. Hun graf is per heden nog intact. In diverse fotoarchieven van de familie Hornsveld zijn nog foto’s aanwezig van Nicolaas, samen met zijn broers en zussen en samen met zijn kinderen en kleinkinderen. [Uit "Driehonderd jaren Hornsveld", Genealogie en Geschiedenis van de Familie Hornsveld van D. H. Werner, Culemborg, 1992.] Het aantal mannen en vrouwen dat meer dan honderd jaar oud wordt, is de afgelopen decennia fors toegenomen. Dat blijkt uit in 2007 gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Momenteel telt Nederland bijna 1400 mensen boven de honderd. In 1997 telde Nederland voor het eerst meer dan duizend honderdplussers terwijl dat er in 1950 nog geen veertig waren. In 1965 was het aantal al gestegen tot ruim honderd. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen. Per 1 januari 2007 zijn er bijna zes keer zoveel vrouwen van honderd jaar en ouder als mannen. Begin jaren tachtig was het aantal vrouwelijke honderdplussers nog ongeveer twee maal zo hoog als het aantal mannen.
Bericht van: Bericht
Anneke van Dalen

8-7-2007 17:29
Het moet zelfs niet N. van Hornsveld zijn, maar N. Hornsveld.Bij de vele foto's die er in de grote familie Hornsveld circuleren, is deze niet gepasseerd. Geweldige foto.
Stuur uw aanvullingen en correcties aan groenegraf.baarn@gmail.com

Benieuwd waar deze persoon gewoond heeft?
Hieronder ziet u 5 zoekresultaten uit oude adresboeken op basis van voorletters
en achternaam van deze overledene. Let op: het kan zijn dat deze
resultaten andere personen betreffen met dezelfde voorletters en achternaam.


Klik op de naam voor meer informatie.

Naam Adres Boek  
Hornsveld, N.
Vinkenweg 9
Soest
Soest 1930
Hornsveld, N.
tuinman
Oosterstraat 23
Baarn
Baarn 1917
Hornsveld, N.
Faas Eliaslaan 18
Baarn
Baarn 1917
Hornsveld, N.
tuinarbeider
Bakkersweg 9
Soest
Soest 1924
Hornsveld, N.
Tuinman
Kerkstraat
Baarn
Baarn 1888