Nieuwe algemene begraafplaats Wijkamplaan Baarn


In 1919 kocht de gemeente van H.M. de Koningin-Moeder een terrein bij de Torenlaan voor een nieuwe algemene begraafplaats. Door ruimtegebrek op de oude begraafplaats was deze behoefte ontstaan. De eerste teraardebestelling op de nieuwe begraafplaats vond plaats op 8 januari 1919. Teraardebestellingen op de oude begraafplaats vonden vanaf die tijd steeds minder plaats. In 1974 vond daar de laatste begrafenis plaats. De ingang van de nieuwe begraafplaats bevindt zich aan de Wijkamplaan. Ten tijde van de opening van de begraafplaats heette deze laan nog Eikenboschweg. De begraafplaats is nog steeds in gebruik.