Dit is de 41.996.077e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 2991 geplaatst op 15-5-2012 in de catagorie portretfoto.

Bernardus Johannes van Klaarwater

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is Bernardus Johannes van Klaarwater.

Bernardus Johannes (Bernard) van Klaarwater is geboren op 05-01-1866 in Baarn, zoon van Anthonie Martinus van Klaarwater en Jacoba Johanna van Dijk. Bernard is overleden op 31-03-1934 in Baarn, 68 jaar oud. Hij is begraven op 03-04-1934 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Beroep: aannemer.
Bernard:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-02-1890 in Baarn met Anna Elisabeth Kessels, 27 jaar oud. Anna is geboren op 02-09-1862 in Venlo, dochter van Anna Elisabeth Kessels. Anna is overleden op 17-09-1897 in Baarn, 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Anna Elisabeth overleed bij de geboorte van haar levenloze kind. (2) trouwde, 32 jaar oud, op 09-11-1898 in Baarn met Anna Portengen, 30 jaar oud. Anna is geboren op 20-10-1868 in Ankeveen, dochter van Nikolaas Portengen en Johanna Lankrijer. Anna is overleden op 26-09-1917 in Baarn, 48 jaar oud. Zij is begraven op 29-09-1917 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat.

Kinderen van Bernard en Anna (1):
1 Anthonius Franciscus (Anton) van Klaarwater, geboren op 05-03-1891 in Baarn. Anton is overleden op 23-10-1915 in Baarn, 24 jaar oud. Hij is begraven op 27-10-1915 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Anton bleef ongehuwd. Beroepen: bouwkundig opzichter, leraar tekenen.
2 Anna Jacoba Maria van Klaarwater, geboren op 23-08-1892 in Baarn. Anna is overleden op 08-10-1982 in Baarn, 90 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 23-08-1920 in Baarn met Johannes Looze, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 04-12-1891 in Utrecht, zoon van Gerardus Johannes Looze en Adriana Maria Broodkoorn. Johannes is overleden op 18-11-1960, 68 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat.
3 Johanna Jacoba (Coba) van Klaarwater, geboren op 24-11-1893 in Baarn. Coba is overleden op 08-10-1984 in Baarn, 90 jaar oud.
4 Charlotte Elisabeth (Lotti) van Klaarwater, geboren op 14-01-1895 in Baarn. Lotti is overleden op 18-08-1984 in Baarn, 89 jaar oud. Lotti trouwde, 49 jaar oud, op 07-02-1944 met Johannes Kindervater, 52 jaar oud. Johannes is geboren op 14-10-1891 in Arnhem. Johannes is overleden.
5 Bernardus Johannes (Bernard) van Klaarwater, geboren op 02-02-1896 in Baarn. Bernard is overleden op 17-03-1943 in Manus, 47 jaar oud. Notitie bij overlijden van Bernard: Bernardus Johannes is door de Japanse bezetter geïnterneerd en op weg naar Rabaul op zee vermoord. Notitie bij Bernard: Missionarissen uit de Nicolaasparochie: Bernardus Johannes van Klaarwater Bernard van Klaarwater was de zoon van een timmerman met een groot gezin. Bernards moeder stierf toen Bernard tweeëeneenhalf jaar oud was. Er waren toen vijf kinderen. Zijn vader hertrouwde en het gezin groeide uit tot twaalf kinderen. Het is begrijpeliijk dat van de jeugdige priesterroeping van Bernard met wat reserve werd kennisgenomen. Toch mocht hij naar de apostolische school van de missionarissen van het H. Hart (M.S.C.) te Tilburg. Na het gymnasium volgde het noviciaat te Someren. Op 21 september 1916 deed hij professie. Vervolgens begon hij te Arnhem aan de studie filosofie en theologie. Met nog zes medebroeders werd hij op 15 augustus 1921 te Utrecht priester gewijd. Daarna was het wachten op een benoeming, liefst voor het werk in overzeese gebieden. Bernard had een voorkeur voor Indonesië of de Filippijnen. Het werd het apostolisch vicariaat van Rabaul (en daar nog 670 km. vandaan, bij het eiland Manus, een plek nog 3 keer verder dan het eind van de wereld). Op 30 januari 1923 vertrekt hij vanaf Londen. Bernard was groot van postuur, stevig gebouwd, intellectueel ruim voldoende begaafd, goed in organiseren, graag en spontaan helpend, opgewekt van aard, oprecht vroom en in alles een serieuze kloosterling. Als minder positieve puntjes worden van hem vermeld dat hij regelmatig vergeetachtig is en vaak te laat komt. De overste destijds besluit zijn rapport: Joh. 1, 47 (een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.) Samen met twee Duitse medebroeders en drie Nederlandse zusters begint hij met grote ijver. In het gebied Manus met zijn vele kleinere eilanden erbij was de katholieke missie pas in 1913 begonnen, met een zeer moeilijke start. Nu het Duits koloniaal gebied inmiddels Australisch was, had men er nu niet-Duitse hulp nodig. Ook de Lutherse kerkgemeenschap had een aantal zendelingen op het eiland. De bevolking voelde zich heel wat beter thuis op het water dan op vaste grond. Er werden ook heel wat, onderling sterk verschillende, dialecten gesproken. Gelukkig waren er kostbare en vaak zeer toegewijde catechisten. Na 11 jaar komt Van Klaarwater voor de eerste keer (en zoals we nu weten voor de laatste keer) naar Nederland terug voor een goede vakantie. Hij scheept weer in op 4 december 1935. Terwijl in het Westen vanaf september 1939 de oorlog al volop woedde, besloot de Japanse kroonraad in 1941 tot oorlog tegen V.S. en Groot-Brittannië en werden daardoor ook de noordkust van Papua Nieuw-Guinea en de eilanden in de Bismarck-Zee daar bezet. Ook Manus Island kwam onder Japans gezag. Op New-Brittain werden toen alle aanwezige missionarissen en andere vreemdelingen (350 personen) in een geweldig kamp nabij Raboul achter prikkeldraad gezet, bewaakt door de Japanse militaire politie. De Japanse commandant ontving in 1943 kort achtereen drie brieven vanuit het hoofdkwartier. alle buitenlanders naar Raboul overbrengen de Akikaze (een torpedojager) komt langs om de mensen aan boord te nemen en, eenmaal op open zee, werd door een kleine boot de derde brief aan kapitein Sabe overhandigd. Het was woensdag 17 maart 1943. De brief was verzegeld. Luitenant Kai en de gehele bemanning raakten van streek, maar bevel was bevel. In alle haast werd op het achterdek een houten platform met daarop een soort schavot gebouwd. 2 bij 2 meter, 3,50 meter hoog. Terwijl de snelheid van het schip werd opgevoerd begon de moordpartij. De mannen kwamen eerst aan de beurt, daarna de vrouwen. Men moest zich uitkleden tot op het ondergoed. Dan werd men geblinddoekt. De handen werden bij de polsen vastgebonden aan een haak die aan een kabel bevestigd was. Het slachtoffer werd dan omhooggetrokken en door enkele soldaten doodgeschoten. Men liet het lichaam zakken, maakte het los en wierp het in zee. Drie kinderen werden levend in zee gegooid. De schietpartij begon kort na het middaguur en duurde ongeveer drie uur. Er werden 62 mensen omgebracht. Het schip voer op volle snelheid om zodoende het geluid vanhet schieten te overstemmen. Na zonsondergang bereikte men Raboul. Jarenlang is men onwetend gebleven omtrent het lot van Bernard van Klaarwater. Hij moest op zee verdwenen zijn, maar nadere gegevens ontbraken. Pas in de jaren zestig is pater Ralph M.Wiltgens S.V.D. erin geslaagd via officiële instanties in Australië en de Verenigde Staten van Amerika de geschiedenis van de Akikaze te achterhalen. (Een uitgebreide beschrijving van dit vindt u in hoofdstuk VIII van het boek GETUIGEN VOOR CHRISTUS, ondertitel: Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw, dat in 2008 is uitgegeven in opdracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie, en te bestellen is: Administratie NRL, Biltstraat 121, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht.) Bernard bleef ongehuwd. Beroep: pater-missionaris.
6 Nn van Klaarwater, levenloos geboren zoon, geboren op 17-09-1897 in Baarn.

Kinderen van Bernard en Anna (2):
7 Maria Johanna (Jo) van Klaarwater, geboren op 14-08-1899 in Baarn. Jo is overleden op 04-07-1913 in Baarn, 13 jaar oud. Zij is begraven op 07-07-1913 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat.
Notitie bij Jo: ook Maria Johanna van Klaarwater.
8 Constant Franciscus van Klaarwater, geboren op 05-10-1900 in Baarn. Constant is overleden op 25-05-1931 in Utrecht, 30 jaar oud. Hij is begraven op 29-05-1931 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Constant bleef ongehuwd.
9 Clasina (Clasien) van Klaarwater, geboren op 13-10-1901 in Baarn. Clasien is overleden op 03-08-1982 in ’s-Hertogenbosch, 80 jaar oud. Zij is gecremeerd op 06-08-1982 in Heeze, crematorium. Clasien bleef ongehuwd.
10 Johannes Josef Franciscus (Jan) van Klaarwater, geboren op 13-04-1903 in Baarn. Jan is overleden op 07-02-1921 in Baarn, 17 jaar oud. Hij is begraven op 10-02-1921 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Notitie bij Jan: ook Johannes Josephus Franciscus van Klaarwater.
11 Franciscus (Frans) van Klaarwater, geboren op 08-05-1904 in Baarn. Frans is overleden op 26-02-1979 in Baarn, 74 jaar oud.
12 Frederik Hendrik van Klaarwater, geboren op 02-10-1905 in Baarn. Frederik is overleden op 02-07-1978 in Baarn, 72 jaar oud. Hij is begraven op 05-07-1978 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Beroepen: bouwkundige, aannemer. Frederik trouwde met Bernardine Helene Tijhuis. Bernardine is geboren op 04-08-1907, dochter van Hendrikus Johannes Tijhuis en Joanna Geertruida Daatselaar. Bernardine is overleden op 09-04-1963, 55 jaar oud. Zij is begraven op 13-04-1963 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat.
13 Maria (Mieke) van Klaarwater, geboren op 28-11-1907 in Baarn. Mieke is overleden op 11-05-1988 in Rosmalen, 80 jaar oud.
14 Nn van Klaarwater, levenloos geboren dochter, geboren op 31-03-1909 in Baarn.
15 Petrus Ignatius (Piet) van Klaarwater, geboren op 01-02-1913 in Baarn. Piet is overleden op 16-11-1989 in Baarn, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op 20-11-1989 in Nieuwegein, Crematorium Noorderveld. Piet trouwde met Rika Johanna Maria Reijn. Rika is geboren op 19-06-1911, dochter van Cornelis Lambertus Reijn en Johanna Maria van de Linden. Rika is overleden op 06-10-1988, 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op 11-10-1988 in Nieuwegein, Crematorium Noorderveld. en op 11-10-1988 in Nieuwegein, Crematorium Noorderveld.

Datering van de afbeelding: ca. 1886
Bron: Mevr. E. Sierink-Van Klaarwater, Soest
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer oude foto's van Eemlanders

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Bernardus Johannes van Klaarwater is geboren op 05-01-1866 en overleden op 31-03-1934.